สินค้าใหม่จาก EAYDO SHOP

กล่องใส่สินค้า เพื่อแยกหมวดหมู่สินค้าให้ชัดเจน ง่ายต่อการจัดเก็บ มาพร้อมป้ายราคาด้านหน้า 

 

กล่องใส่สินค้า

 

ขนาด

หน้ากว้าง 12.5 เซนติเมตร

ลึก 19.5 เซนติเมตร

สูง 9.5 เซนติเมตร

 

สีขาว 7-11-12-1 

สีดำ   7-11-12-2

 

 

หน้ากว้าง 15 เซนติเมตร

ลึก 19.5 เซนติเมตร

สูง 9.5 เซนติเมตร

 

สีขาว 7-11-15-1

สีดำ   7-11-15-2

 

 

 

หน้ากว้าง 17 เซนติเมตร

ลึก 19.5 เซนติเมตร

สูง 9.5 เซนติเมตร

 

สีขาว 7-11-17-1

สีดำ   7-11-17-2

 

 

110 บาท

130 บาท

150 บาท