top of page

1-145-100-2-1

 

ชั้นวางแบบด้านเดียว สีขาว ชุดต่อ

 

 

ขนาด : สูง 145 เซนติเมตร

            กว้าง 100 เซนติเมตร

            ลึก 35 เซนติเมตร (เฉพาะ ถาดด้านล่างสุด)

            ถาดด้านบน ลึก 30 เซนติเมตร

 

วัสดุ :    โลหะ เคลือบสีฝุ่น

 

รายละเอียดสินค้า :

 - รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัมต่อชั้นวาง

 - สำหรับต่อกับชุดต้นที่มีขนาดเท่ากัน

 

 

ส่วนประกอบสินค้า

- ชั้นวางครบชุด พร้อมถาดชั้นวาง 5 ชั้น

  (รวมถาดล่างสุด)

 

 

2,490 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

bottom of page