top of page

3-130-60-1-1

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

แบบผนังโปร่ง

สูง 130 เซนติเมตร

กว้าง 60 เซนติเมตร

 

สีขาว

1,090 บาท

990 บาท

ราคาไม่รวมตะขอแขวน

ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จำนวนชั้นต่ำในการจัดส่ง

2ชุดขึ้นไป

ตะขอแขวนแบบเกี่ยว

7-3-15-1 ขนาด 15 เซนติเมตร   25บาท/ชิ้น

7-3-20-1 ขนาด 20 เซนติเมตร   30บาท/ชิ้น

7-3-25-1 ขนาด 25 เซนติเมตร   35บาท/ชิ้น

7-3-30-1 ขนาด 30 เซนติเมตร   40บาท/ชิ้น

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-145-80-1-1

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

 

สีขาว

ชุดต่อ

1,790 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชุดต้น 

1,990 บาท

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-145-80-1-2

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

 

สีดำ

ชุดต้น 

1,990บาท

ชุดต่อ

1,790 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชุดต้น และ ชุดต่อคืออะไร

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-145-100-1-1

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

 

สีขาว

ชุดต้น 

2,290 บาท

ชุดต่อ

2,090 บาท

ชุดต่อ

2,090 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-145-100-1-2

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

 

สีดำ

ชุดต้น 

2,290 บาท

ชุดต่อ

2,090 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-190-80-1-1

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 190 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

 

สีขาว

ชุดต้น 

2,490 บาท

ชุดต่อ

2,190 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-190-80-1-2

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 190 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

 

สีดำ

ชุดต้น 

2.490 บาท

ชุดต่อ

2,190 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-190-100-1-1

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 190 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

 

สีขาว

ชุดต้น 

2,890 บาท

ชุดต่อ

2,590 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

3-190-100-1-2

 

ชั้นแขวนแบบด้านเดียว

สูง 190 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

 

สีดำ

ชุดต้น 

2,890 บาท

ชุดต่อ

2,590 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชุดต้น

ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

ชุดต้น + ชุดต่อ

ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

4-145-80-1-1

 

ชั้นแขวนแบบสองด้าน

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

ลึก 75 เซนติเมตร

 

สีขาว

ชุดต้น 

3,390 บาท

ชุดต่อ

3,090 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม
ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

4-145-100-1-1

 

ชั้นแขวนแบบสองด้าน

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

ลึก 75 เซนติเมตร

 

สีขาว

ชุดต้น 

3,890 บาท

ชุดต่อ

3,590 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม

ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

 

84-145-48-0

ชั้นแขวนแบบ2ด้าน

พร้อมที่ใส่แบนเนอร์ด้านบน

ขนาดทั้งชุด

สูง 165cm กว้าง 48cm

ขนาดผนังแขวน

สูง 145cm กว้าง 48cm

ขนาดที่ใส่ป้ายแบนเนอร์ 

สูง 15cm กว้าง 45cm

2,490 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม

ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ
ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ
ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

810-195-48-0

ชั้นแขวน พร้อมตู้ แบบติดล้อ

พร้อมที่ใส่แบนเนอร์ด้านบน

ขนาดทั้งชุด

สูง 195cm กว้าง 48cm ลึก 65cm

ขนาดผนังแขวน

สูง130cm กว้าง45cm

ขนาดตู้

สูง 35cm กว้าง48cm ลึก65cm

ขนาดที่ใส่ป้ายด้านบน

กว้าง 45cm สูง15cm

3,990 บาท

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม

ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวางของติดผนัง, ชั้นวางติดผนัง, ชั้นวาง ติดผนัง, ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ
ชั้นแขวน, ชั้นตะแกรง, ชั้นแขวนของ, ฮุค , ตะขอแขวนของ, ชั้นแขวนเคสมือถือ, ชั้นแขวนต่างหู, ชั้นแขวนสินค้า, ชั้นแขวนซุปเปอร์, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์,  ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ, ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวางของติดผนัง, ชั้นวางติดผนัง, ชั้นวาง ติดผนัง

790 บาท

3-45-80-1

ชั้นแขวนแบบติดผนัง

สีขาว และ สีดำ

ขนาดโดยรวม 

สูง 45 เซนติเมตร กว้าง 80เซนติเมตร 

890 บาท

3-45-100-1

ชั้นแขวนแบบติดผนัง

สีขาว และ สีดำ

ขนาดโดยรวม 

สูง 45 เซนติเมตร กว้าง 100เซนติเมตร 

ราคาดังกล่าว ไม่รวมอุปกรณ์เสริม

ราคาดังกล่าว ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดส่งพร้อมติดตั้งเมื่อมีการสั่งซื้อ 3ชุดขึ้นไป  หรือ จัดส่งฟรีทางไปรษณีย์ (เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

bottom of page