ชั้นวางเอกสาร,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-180-120-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง180เซนติเมตร

ความกว้าง 126 เซนติเมตร และ 173 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

7,580  บาท

7,190  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชุดต้น และชุดต่อคืออะไร

6-180-120-1-1

 

ชั้นวางของหนัก 

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง180เซนติเมตร

กว้าง 126 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

ชุดต้น 

3,890 บาท

ชุดต่อ

3,690 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

6-180-120-40-1-1

ชั้นวางของหนัก 

ลึก 40 เซนติเมตร    

สูง180ซนติเมตร

กว้าง 126 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

3,500 บาท

ชุดต้น

ชุดต่อ

3,300 บาท

ชั้นวางเอกสาร,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-180-100-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง180เซนติเมตร

ความกว้าง 106 เซนติเมตร และ 153 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

6,780  บาท

6,490  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

6-180-100-1-1

 

ชั้นวางของหนัก 

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง180เซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

ชุดต้น 

3,490 บาท

ชุดต่อ

3,290 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

6-180-100-40-1-1

ชั้นวางของหนัก 

ลึก 40 เซนติเมตร    

สูง180ซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

3,250 บาท

ชุดต้น

ชุดต่อ

3,050 บาท

11-75-120-40-1-1

ชุดโต๊ะ

ลึก 40 เซนติเมตร    

สูง 75 ซนติเมตร

กว้าง 126 เซนติเมตร

สีขาว

1,050 บาท

11-75-100-40-1-1

ชุดโต๊ะ

ลึก 40 เซนติเมตร    

สูง 75 ซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

สีขาว

1,000 บาท

6-150-120-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง150เซนติเมตร

ตวามกว้าง 126 เซนติเมตร และ 173 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

6,180  บาท

5,890  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

6-150-120-1-1

 

ชั้นวางสต๊อกสินค้า

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง150เซนติเมตร

กว้าง 126 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีขาว

ชุดต้น 

3,190 บาท

ชุดต่อ

2,990 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

6-150-100-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง150เซนติเมตร

ความกว้าง 106 เซนติเมตร และ 153 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

5,780  บาท

5,490  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

6-150-100-1-1

 

ชั้นวางสต๊อกสินค้า

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง150เซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีขาว

ชุดต้น 

2,990 บาท

ชุดต่อ

2,790 บาท

ชั้นวาง EasyDo สามารถเลือกเปลี่ยนสีตามที่ลูกค้าต้องการได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนสีโดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มชุดละ 500บาท/ชุด/ครั้ง หากมีการสั่งซื้อน้อยกว่า 10ชุด

- ลูกค้าสามารถเลือกเปลี่ยนสีได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มใดๆ หากมีการสั่งซื้อมากกว่า10ชุด

** ลูกค้าสามารถติดต่อขอรับตัวอย่างสีจากทางเราโดยแจ้งรหัสสีตามด้านล่างได้เลยค่ะ **

ED 005-06 สีเหลือง

ED 010-20 สีชมพู

ED 011-05 สีน้ำตาล

ED 004-24 สีแดง

ED 008-63 สีส้ม

ED 003-54 สีน้ำเงิน

ED 007-60 สีเขียวอ่อน

ED 007-64 สีเขียวเข้ม