• Wix Facebook page
  • Instagram App Icon

Copyrighted 2015 by EASY DO

by Na.natda Company

วิธีการชำระเงิน

 

ท่านสามารถชำระเงินได้2ช่องทาง

 

 

1. หากลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ สามารถชำระเงินสดที่หน้างาน เมื่อได้รับสินค้าแล้ว

 

 

2. หากลูกค้าอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ กรุณาโอนชำระค่าสินค้า ก่อนการจัดส่ง