top of page
ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

221-80-1

ลึก 30 เซนติเมตร

ถาดชั้นวางขนาด 80 เซนติเมตร 

สีขาว

พร้อมแขนรับถาด

300 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

221-100-1

ลึก 30 เซนติเมตร

ถาดชั้นวางขนาด 100 เซนติเมตร

สีขาว

พร้อมแขนรับถาด

350 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

221-80-2

ลึก 30 เซนติเมตร

ถาดชั้นวางขนาด 80 เซนติเมตร 

สีดำ

พร้อมแขนรับถาด

300 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

221-100-2

ลึก 30 เซนติเมตร

ถาดชั้นวางขนาด 100 เซนติเมตร 

สีดำ

พร้อมแขนรับถาด

350 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ

7-1-5-1   ตะขอแขวน 5 เซนติเมตร

7-1-10-1 ตะขอแขวน 10เซนติเมตร

7-1-15-1 ตะขอแขวน 15เซนติเมตร

7-1-20-1 ตะขอแขวน 20เซนติเมตร

7-1-25-1 ตะขอแขวน 25 เซนติเมตร

7-1-30-1 ตะขแแขวน 30 เซนติเมตร

25 บาท

30 บาท

35 บาท

40 บาท

15 บาท

20 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

7-2-20-1

 

ตะขอแขวน

แบบมีที่ใส่ป้ายราคา

ยาว 20 เซนติเมตร

พร้อมที่ใส่ป้ายราคา

40 บาท

45 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

7-2-25-1

 

ตะขอแขวน

แบบมีที่ใส่ป้ายราคา

ยาว 25 เซนติเมตร

พร้อมที่ใส่ป้ายราคา

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

7-2-30-1

 

ตะขอแขวน

แบบมีที่ใส่ป้ายราคา

ยาว 30 เซนติเมตร

พร้อมที่ใส่ป้ายราคา

50 บาท

กล่องใส่สินค้า

 

ขนาด

หน้ากว้าง 12.5 เซนติเมตร

ลึก 19.5 เซนติเมตร

สูง 9.5 เซนติเมตร

 

สีขาว 7-11-12-1 

สีดำ   7-11-12-2

 

 

 

 

หน้ากว้าง 15 เซนติเมตร

ลึก 19.5 เซนติเมตร

สูง 9.5 เซนติเมตร

 

สีขาว 7-11-15-1

สีดำ   7-11-15-2

110 บาท

130 บาท

150 บาท

 

 

 

 

หน้ากว้าง 17 เซนติเมตร

ลึก 19.5 เซนติเมตร

สูง 9.5 เซนติเมตร

 

สีขาว 7-11-17-1

สีดำ   7-11-17-2

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

87-170-47-2

 

แท่นใส่ป้ายโฆษณา

 

 สูง 170 เซนติเมตร

กว้าง 47 เซนติเมตร

 

สามารถใส่ป้ายขนาด

44x59 เซนติเมตร

ได้2แผ่น

 

สีดำ

 

ขนา

2,890 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

7-9-30-12-1

ที่ใส่กระป๋อง แบบ4ช่อง

ขนาด สูง 7 เซนติเมตร

กว้าง 36.5 เซนติเมตร

ลึก 9 เซนติเมตร

290 บาท

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

7-10-6-4

ป้ายราคา

ขนาด

กว้าง 6 เซนติเมตร

บรรจุ 10 ชิ้น/แพ็ค

 

สีใส

50บาท / แพ็ค

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นเซเว่น, ชั้นวาง, ชั้นเก็บของ, ชั้นเหล็ก, ชั้นมินิมาร์ท, ชั้นโชว์ห่วย, ชั้นร้านสะดวกซื้อ

7-9-7-10-1

 

กล่องใส่ของทรงเหลี่ยม

ขนาด

สูง10เซนติเมตร

กว้าง7เซนติเมตร

ลึก7เซนติเมตร

 

สีขาว

 

ขนา

150 บาท

7-10-100-4

ป้ายราคา ขนาด 100 เซนติเมตร

สูง 3 เซนติเมตร

สีใส

 

50 บาท / ชิ้น

7-10-80-4

ป้ายราคา ขนาด 80 เซนติเมตร

สูง 3 เซนติเมตร

สีใส

 

40 บาท / ชิ้น

bottom of page