top of page

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 

ท่านสามารถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้าได้หลายช่องทางดังนี้

 

1. โทรศัพท์  093-019-0567

 

ท่านสามรถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้า ได้ทางโทรศัพท์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูล และรับออร์เดอร์จากท่าน

โดยหลังจากรับออร์เดอร์ไม่เกิน 1ชั่วโมง(ในเวลาทำการ)  เจ้าหน้าที่ จะส่งใบยืนยันการสั่งซื้อให้ท่าน (ตามช่องทางที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา เช่น Line หรือ Email)

เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบรายการสินค้า และ แจ้งวันที่ส่งสินค้าให้กับท่าน

 

 

***หากลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ สามารถชำระเงินที่หน้างาน เมื่อได้รับสินค้าแล้ว

***หากลูกค้าอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ กรุณาโอนชำระค่าสินค้า ก่อนการจัดส่ง

 

 

2. LINE ID : easydoshop

 

ท่านสามรถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้า ได้ไลน์ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูล และรับออร์เดอร์จากท่าน 

โดยหลังจากรับออร์เดอร์ไม่เกิน 1ชั่วโมง(ในเวลาทำการ) เจ้าหน้าที่ จะส่งใบยืนยันการสั่งซื้อให้ท่านใน Line

เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบรายการสินค้า และ แจ้งวันที่ส่งสินค้าให้กับท่าน

 

***หากลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ สามารถชำระเงินที่หน้างาน เมื่อได้รับสินค้าแล้ว

***หากลูกค้าอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ กรุณาโอนชำระค่าสินค้า ก่อนการจัดส่ง

 

 

3. e-mail : info@easydoshop.com

 

ท่านสามรถสั่งซื้อและสอบถามข้อมูลสินค้า ได้Email  ซึ่งเจ้าหน้าที่จะให้ข้อมูล และรับออร์เดอร์จากท่าน 

โดยหลังจากรับออร์เดอร์ไม่เกิน 1ชั่วโมง(ในเวลาทำการ)  เจ้าหน้าที่ จะส่งใบยืนยันการสั่งซื้อให้ท่านใน Email

เพื่อให้ท่านได้ตรวจสอบรายการสินค้า และ แจ้งวันที่ส่งสินค้าให้กับท่าน

 

***หากลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ สามารถชำระเงินที่หน้างาน เมื่อได้รับสินค้าแล้ว

***หากลูกค้าอยู่นอกเขตพื้นที่ให้บริการ กรุณาโอนชำระค่าสินค้า ก่อนการจัดส่ง

 

 

 

4. สั่งซื้อกับ LAZADA ซึ่งมีวิธีการชำระเงินสดเมื่อได้รับสินค้า

    

ช่องทางนี้ยังไม่เปิดให้บริการค่ะ

 

 

 

 

 

 

****** หมายเหตุ******

 

1.   หากท่านไม่ได้รับใบยืนยันการสั่งสินค้า กรุณาแจ้งพนักงานทุกครั้ง

 

2.   หากใบยืนยันการสั่งสินค้าไม่ตรง หรือ ท่านต้องการเปลี่ยนแปลงใดๆ

      กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมงหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ

 

3.   กรุณาตรวจสอบใบยืนยันการสั่งซื้อ และ ยืนยันการสั่งซื้อกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

      ทางเราขอสงวนสิทธิ์ในการส่งสินค้าทุกชนิด ให้กับ ลูกค้าที่ไม่มีการยืนยัน เข้ามาค่ะ

 

bottom of page