top of page

สินค้าของ EasyDo ทุกชิ้นสามารถเปลี่ยนสีได้ตามความต้องการของลูกค้า โดยมียอดซื้อขั้นต่ำ15ชุดขึ้นไป

(ไม่รวมสินค้ารหัส 1-130-60-1-1)

 

ชั้นวางแบบเบา สูง130cm กว้าง 60cm

1,590บาท
_DSC6903.jpg

รหัส 1-130-60-1

 

ลึก 35 เซนติเมตร

สูง 130 เซนติเมตร

กว้าง 60 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 15 กิโลกรัม

ต่อชั้นวาง

สีที่มีพร้อมส่ง : สีขาว

beauty_1585719184241.jpeg

1,850 บาท

Adjustments.jpg

3,700 บาท

ชุดต้น และ ชุดต่อคืออะไร

2.png

จำนวนชั้นต่ำในการจัดส่ง

2ชุดขึ้นไป

4.png
10.png
ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

1-145-80-1-2

ชุดต้น 

2,390 บาท

1-145-80-2-2

ชุดต่อ

2,190 บาท

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

ชั้นวางแบบด้านเดียว

สีดำ

ลึก 40 เซนติเมตร

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

ถาดชั้นวางลึก 30 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ต่อชั้นวาง

12.png

1-145-100-1-2

 

ชั้นวางแบบด้านเดียว

ลึก 40 เซนติเมตร

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ต่อชั้นวาง

 

สีดำ

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

ชุดต้น 

2,690 บาท

ชุดต่อ

2,490 บาท

easydo_-025.jpg

11-145-40-1-1
ตะแกรงแขวน
ติดข้างชั้นวาง
สูง 145 เซนติเมตร
กว้าง 40 เซนติเมตร

 
สีขาว

780 บาท

easydo_-050.jpg

11-145-40-1-2
ตะแกรงแขวน
ติดข้างชั้นวาง
สูง 145 เซนติเมตร
กว้าง 40 เซนติเมตร

 
สีดำ

780 บาท

2-145-80-1-2
 
ชั้นวางแบบสองด้าน 
ลึก 75 เซนติเมตร
สูง 145 เซนติเมตร
กว้าง 80 เซนติเมตร
 
รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัม
ต่อชั้นวาง
 
สีดำ

ชุดต้น 

3,990 บาท

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

ชุดต่อ

3,690 บาท

16.png
ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

2-145-100-1-1

 

ชั้นวางแบบสองด้าน 

ลึก 75 เซนติเมตร

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 100 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ต่อชั้นวาง

 

สีดำ

ชุดต่อ

4,390 บาท

ชุดต้น 

4,690 บาท

S__7790619.jpg

ชุดต้น 

4,690 บาท

S__7790621.jpg

ชุดต่อ

4,390 บาท

11-145-80-1-1

 

ชั้นวางแบบด้านเดียว

ลึก 40 เซนติเมตร

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัม

ต่อชั้นวาง

 

สีขาว

ชั้นวางสีดำ, ชั้นวาง, สีดำ, ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

5-145-80-1-2

 

 

ชั้นแขวนและชั้นวาง

ลึก 75 เซนติเมตร

สูง 145 เซนติเมตร

กว้าง 80 เซนติเมตร

 

 

รับน้ำหนัก 40 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีดำ

ชุดต้น 

3,690 บาท

ชุดต่อ

3,390 บาท

5-145-100-1-2.jpg

11-145-75-1-1
ตะแกรงแขวน
ติดหลังชั้นวาง
สูง 145 เซนติเมตร
กว้าง 75
เซนติเมตร
 
สีขาว

980 บาท

easydo_-032.jpg

11-145-75-1-1
ตะแกรงแขวน
ติดหลังชั้นวาง
สูง 145 เซนติเมตร
กว้าง 75
เซนติเมตร
 
สีขาว

980 บาท

easydo_-043.jpg
easydo_-070.jpeg

990 บาท

10-80-50-50-2
กระบะวางสินค้า

แบบ 1ช่อง

ลึก 50เซนติเมตร
กว้าง 50 เซนติเมตร

สูง 80 เซนติเมตร

ขนาดตระกร้า
50 x 50 cm
 
 

1,790 บาท

10-80-50-100-2
กระบะวางสินค้า

แบบ 2ช่อง

ลึก 50เซนติเมตร
กว้าง 10
0 เซนติเมตร
สูง 80 เซนติเมตร

ขนาดตระกร้า
50 x 50 cm
 
 

easydo_-068.jpeg
ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-180-120-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง180เซนติเมตร

ความกว้าง 126 เซนติเมตร และ 173 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

7,190  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-180-120-1-1

 

ชั้นวางของหนัก 

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง180เซนติเมตร

กว้าง 126 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีขาว

ชุดต้น 

3,890 บาท

ชุดต่อ

3,690 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-180-100-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง180เซนติเมตร

ความกว้าง 106 เซนติเมตร และ 153 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

6,490  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-180-100-1-1

 

ชั้นวางของหนัก 

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง180เซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีขาว

ชุดต้น 

3,490 บาท

ชุดต่อ

3,290 บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-150-120-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง150เซนติเมตร

ความกว้าง 126 เซนติเมตร และ 173 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

5,890  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-150-120-1-1

 

ชั้นวางสต๊อกสินค้า

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง150เซนติเมตร

กว้าง 126 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีขาว

ชุดต้น 

3,190 บาท

ชุดต่อ

2,990 บาท

ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-150-100-3-1

ชั้นวางของหนัก แบบเข้ามุม

ลึก 50 เซนติเมตร        สูง150เซนติเมตร

ความกว้าง 106 เซนติเมตร และ 153 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

5,490  บาท

สามารถเปลี่ยนสีชั้นวางตามต้องการได้

ชั้นวาง กว้าง 100cm, ชั้นวางกว้าง 1 เมตร, ชั้นวาง กว้าง80cm, ชั้นวางกว้าง 80 เซน, ชั้นวางกว้าง 80 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง145 cm, ชั้นวางสูง 145 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง 190cm, ชั้นวางสูง 190 เซน, ชั้นวางสูง190 เซนติเมตร, ชั้นวางสูง2เมตร, =yho;k'-=yho;k'lbo8hk, ชั้นวางของหนัก , ชั้นวางเอกสาร, ชั้นวางกระดูกงู, ชั้นวางของ, ชั้นวางซุปเปอร์, ชั้นวางซุปเปอร์มาร์เกต, ชั้นวางโชว์, ชั้นโชว์, ชั้นวางแบบถอดประกอบ, ชั้นวางของ,ชั้นเอกสาร,ชั้นเก็บเอกสาร,ชั้นสต๊อก,ชั้นวางสต๊อก,ไมโครแรค,ชั้นวางสินค้า,ชั้นเหล็ก,ชั้นวางหน้าเดียว,ชั้นวางติดผนัง,ชั้นวางกิ๊ฟช๊อป,ชั้นขายของ,ชั้นวางราคาถูก,ชั้นวางพร้อมส่ง

6-150-100-1-1

 

ชั้นวางสต๊อกสินค้า

ลึก 50 เซนติเมตร

สูง150เซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

 

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

 

สีขาว

ชุดต้น 

2,990 บาท

ชุดต่อ

2,790 บาท

beauty_1585728324087.jpeg

6-180-100-40-1-1

ชั้นวางของหนัก ชุดต้น

ลึก 40 เซนติเมตร    

สูง180ซนติเมตร

กว้าง 106 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

3,250 บาท

beauty_1585728324087.jpeg

6-180-100-40-2-1

ชั้นวางของหนัก ชุดต่อ

ลึก 40 เซนติเมตร    

สูง180ซนติเมตร

กว้าง 103 เซนติเมตร

รับน้ำหนัก 100 กิโลกรัม/ชั้นวาง

สีขาว

3,050  บาท

bottom of page