top of page

ติดตามสถานะการจัดส่ง

 

 

- ท่านสามารถติดตามสถานะการสั่งซื้อของท่านได้

- หากเกิดข้อผิดพลาดใดๆท่านสามารถติดตามสถานะการจัดส่งของท่านได้ที่ 093-019-0566 , 093-019-0567 ค่ะ

 

 

หมายเหตุ  การจัดส่งทางไปรษณีย์อาจมีความล่าช้า ด้วยเหตุผลใดๆ ทั้งนี้ทางเราแนะนำลูกค้าทุกท่านสั่งซื้อสินค้าก่อนใช้งานอย่างน้อย7วัน 

ที่นี่
bottom of page